THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN

VUI LÒNG XUẤT HÓA ĐƠN THEO THÔNG TIN SAU:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG DAIICHI

0317452157

113 Nguyễn Công Trứ, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

nhahangdaiichi@gmail.com