Cơm Bento Nhật – Cơm Văn Phòng

CƠM BENTO NHẬT

Cơm Bento Nhật

Gyoza Set

80,000

Cơm Bento Nhật

Korokke Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Ebi Furai Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Buta Kimmuchi Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Butashoga Set

90,000

Cơm Bento Nhật

Karaage Set

90,000

Cơm Bento Nhật

Ebi Don Set

110,000

Cơm Bento Nhật

Katsudon Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Yaisaiitame Set

90,000

CƠM BENTO NHẬT

Giải khát

Soda Bạc Hà

39,000

Giải khát

Soda Dâu

39,000

Giải khát

Soda Vải

39,000

Giải khát

Olong Tea

22,000

Giải khát

Soda Curacao

39,000