90,000

Cơm Bento – Butashoga Set gồm có:

  • Hôp cơm Butashoga
  • 1 canh…
  • 1 nước chấm
  • Dụng cụ dùng cơm
Butashoga-Set
Butashoga Set

90,000

Danh mục: