Giải khát

Soda Bạc Hà

39,000

Giải khát

Soda Dâu

39,000

Giải khát

Soda Vải

39,000

Giải khát

Olong Tea

22,000

Giải khát

Soda Curacao

39,000

Cơm Bento Nhật

Gyoza Set

80,000

Cơm Bento Nhật

Korokke Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Ebi Furai Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Buta Kimmuchi Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Butashoga Set

90,000

Cơm Bento Nhật

Karaage Set

90,000