100,000

Cơm Bento – Ebi Furai Set gồm có:

  • Hôp cơm Ebi Furai
  • 1 canh…
  • 1 nước chấm
  • Dụng cụ dùng cơm
Ebi-Furai-Set
Ebi Furai Set

100,000

Mã: BT004 Danh mục: