Cơm Bento Nhật – Cơm hộp Bento Nhật Bản – Văn hóa ẩm thực truyền thống tại Quận 1 Hồ Chí Minh

Cơm Bento Nhật

Gyoza Set

80,000

Cơm Bento Nhật

Korokke Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Ebi Furai Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Buta Kimmuchi Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Butashoga Set

90,000

Cơm Bento Nhật

Karaage Set

90,000

Cơm Bento Nhật

Ebi Don Set

110,000

Cơm Bento Nhật

Katsudon Set

100,000

Cơm Bento Nhật

Yaisaiitame Set

90,000